O NÁS

Jsme sociální podnik, česká firma s pevnými ostravskými kořeny.

Našim posláním je objevovat pracovní potenciál v lidech, kteří měli méně štěstí, než lidé zdraví a vytvářet společně kvalitní a originální výrobky šetrné k životnímu prostředí. Dělat lepší místo pro život. Vyrábíme z přírodních i z recyklovaných materiálů.

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a firmami, kteří žijí stejnou filosofií jako my a zbytečně nezatěžují životní prostředí. 

BOTUMY s.r.o. se ztotožňuje s principy, jimiž je deklarováno sociální podnikání podle indikátorů stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Díky naplňování těchto principů jsme byli úspěšně zařazení do katalogu sociálních podniků pod záštitou MPSV. Katalog lze dohledat webové adrese: www.ceske-socialni-podnikani.cz V naší zakládací listině ze dne 13. 7. 2017 dohledatelné na www.justice.cz je uvedeno, že naše podnikání stavíme na:

1) principu sociálního prospěchu:

a. chceme zaměstnávat minimálně 30% zaměstnanců z celkového počtu pracovníků z cílové skupiny, tj. osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Jde např. o osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dlouhodobě nezaměstnané a zadlužené osoby, osoby patřící k minoritám, aj. Jejich zaměstnáváním se snažíme začlenit je do společnosti.

b. Vedení společnosti bude v pracovním týmu dodržovat demokratické principy rozhodování zejména tím, že bude všechny pracovníky zvát na pravidelné týmové porady, kde budou mít možnost vyjádřit se k činnosti společnosti.

Osoby z cílové skupiny u nás pracují jako provozní pracovníci na dřevařské dílně, šičky, uklízečky nebo pomocní administrativní pracovníci, mistr na dřevařské dílně nebo mistrová v šicí a rukodělné dílně. O výsledku podnikání a novinkách informuje vedení ostatní zaměstnance na koordinační poradě každý první týden v měsíci.

2) principu ekonomického prospěchu: případný zisk z účasti na trhu bude použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, přičemž každoroční zisk z hospodářských výsledků společnosti bude z více než 50% reinvestován zpět do sociálního podniku, tj. do rozvoje svých služeb a zvyšování jejich kvality, zejména budou tyto finanční prostředky využívány pro pořízení strojů a zařízení, z menší části pak pro zvyšování kvalifikace pracovníků.

BOTUMY se neustále rozvíjí – investujeme do rekonstrukce prostor pro novou sdílenou a šicí dílnu na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě, kde budou pořízeny nové šicí stroje a vybavení. Chceme obohatit své sousedství o novou službu a možnost sousedského setkávání. Stále sledujeme poptávku svých zákazníků a snažíme se přicházet s novými a neotřelými designovými výrobky.

3) principu environmentálního a místního prospěchu: sociální podnik bude orientován lokálně/regionálně, tzn. do veškerých výběrových řízení budou zařazovány místní firmy a podnikatelé, za účelem místního rozvoje bude společnost upřednostňovat místní zdroje a tím bude podporovat ideu společenské odpovědnosti při řešení místních potřeb.

Na zakázkách spolupracujeme s místními firmami i státními institucemi. Rekonstrukci provádíme svépomoci a pod stavebním dohledem místní firmy. Nakupujeme látky českých dodavatelů, pro aplikace na oděvy využíváme recyklované materiály. Otevřením nové prodejny a sdílené šicí dílny chceme oživit spektrum místních služeb, posílit sousedské setkávání a snažit se tak o destigmatizaci naší cílové skupiny. Další naší službou veřejnosti je FITKO PRO MOZEK, které nabízí široké spektrum aktivit zaměřených na trénování poznávacích funkcí mozku a na diagnostiku kognitivních funkcí. FITKO PRO MOZEK má ochrannou známku.

 

Obchod

ORIGINÁLNÍ - RECY - MINIMALISTICKÉ

Šijeme a vyrábíme kvalitní a originální výrobky šetrné k životnímu prostředí. Všechny naše výrobky mají neotřelý design výtvarnice Jany Lörinczové, jsou jedinečné, originální a ekologické. Šijeme také designové oděvy větších velikostí. Vyrábíme originální mikiny, tašky, trička s jedinečným grafickým potiskem v různých velikostech. Vyrábíme z přírodních i z recyklovaných materiálů.

 

Na základě objednávek přetvoříme také vaše použité tiskoviny, banery, zbytkový textil v originální výrobky s jedinečným designem.

 
 

Zakladatelé

Mgr. Jaroslava Saidlová

ředitelka, arteterapeutka

777 034 883

j.saidlova@botumy.cz

-------->

Mgr. Antonín Liška

vedoucí centra trénování paměti

774 452 039

a.liska@botumy.cz

-------->

Mgr. Jana Kacerovská

vedoucí projektu zaměstnávání OZP

734 256 883

j.kacerovska@botumy.cz

-------->

60911705_612718879234258_363656583477356
Mens sana, z.ú.

psychosociální služny

777 034 883

menssana@menssana.cz

-------->

 

Navštivte nás

Kdo nám pomáhá?

Logo_města_Ostravy.svg.png
nadacecez_400x300_rgb_svetlepozadi_trans
stažený soubor.jpg

Za podpory Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava, Nadace ČEZ a Klastru Sinec realizujeme projekt  „Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY“